Connect with us

कविता

आज ती त्या बाकावर नव्हती | भाग दुसरा

त्या रात्री अचानक रडू लागली ती.ती त्याला भिऊ लागली.तिनं त्याला सारं काही सांगण्याचा प्रयत्न केला.त्यानं ही ऐकून घेतलं.बोलण्यातून गैरसमज झाला.आणि...

Advertisement

Facebook

Advertisement

Copyright © 2017 Mahabatmi Digital Media (Opc) Private Limited